Ako Ikaw Thumbnail.jpg

Ako Ikaw

ISANG SEGUNDO

SA TAMANG PANAHON